PAGASTA VĒSTURE

Salienas pagasts atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, Augšdaugavā. Pagasta kopējā platība ir 125 kvadrātkilometri. Lielākās apdzīvotās vietas ir Saliena, Faļtopi, Lielborne, Šlapaki, Jaunborne, Ritāni. No 1990.gada Daugavas krastos veidots dabas parks “Daugavas loki.”

1897.gadā Salonājas muiža veica apvienošanos ar apkārtējām muižām – Lielbornes, Červonkas, Sīķeles-Rozališku, Joehaninas, Heronomovas un Šlapaku, un izveidoja Solonajas pagastu.. Pirmais pagasta vecākais – Andrejs Jansons.

Pēc muižu apvienošanās daļa Jaunbornes pagasta bija Kaplavas pagasta teritorija un pievienota Salonājas pagastam 1919.gada beigās.

1920.gada rudenī nodibinājās pirmā pagasta pašvaldība, kura darbojās Salonājas muižas dzīvojamajā ēkā. Pagasta platība 20.-30.gados sastādīja 178,91 kvadrātkilometri.

Salienas pagastā darbojās – Salienas piensaimnieku biedrības pienotava, 12.Ilūkstes aizsargu pulka nams, Latviešu lauksaimnieku biedrība, Salonas krājaizdevumu sabiedrība, Salonajas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība.
Salienas pagasta darbojās 3.skolas – Salienas valsts pamatskola, Lielbornes 1.pakāpes pamatskola, Salienas 1.pakāpes pamatskola.

Pagastā darbojās Sīķeles evanģēliski luterāņu draudzes baznīca, Salienas ¢…pareizticīgo draudzes baznīca, Saliena pareizticīgo draudzes un Jaunbornes katoļu draudzes baznīcas, Ostrovas vecticībnieku lūgšanu nams.

Pēc padomju varas ienākšanas Latvijā 1944.gadā savu darbību uzsāka Salienas pagasta Izpildu komiteja Ilūkstes apriņķī. Pagasta teritorijā bija 4 ciema padomes – Salienas, Jaunbornes, Lazdukalna, Červonkas (no 1945.gada Vecsalienas pagasts).

1950.gadā tika veikts jauns administratīvi teritoriālais dalījums, kura rezultātā Salienas pagasta Izpildu komiteja pārtauca savu darbību un ciema padomes kļuva par patstāvīgām struktūrām.

1975.gadā Salienas ciema padomes teritorijā darbojās 2 kolhozi – “Iskra” un “Strana sovetov.”
1991.gada februārī Salienas ciema padome tiek reorganizēta par Salienas pagasta padomi.
1993.gadā veikta kolhoza “Iskra” reorganizācija par paju sabiedrību “Saliena”, kura likvidēta 1995.gadā.

2009.gada 01.jūlijā saskaņā ar Administratīvi teritoriālo reformu pēc rajonu likvidācijas Salienas pagasts kļūst par Daugavpils novada pašvaldības iestādi, bet ar 2009.gada 01.augustu Salienas pagasta padomes galvenās darbības funkcijas pārņem izpildvaras institūcija - Salienas pagasta pārvalde. 2009.gada 24.jūlijā par pārvaldes vadītāju ievēlēts Rišards Jermaļonoks.

Periodā kopš 2009.gada pagasts atktīvi iesaistās Eiropas Struktūrfondu finansētajos projektos. Par to līdzekļiem veikta kultūras nama jumta rekonstrukcija, kultūras nama 1.stāva apkures sistēmas rekonstrukcija, 2012.gadā uzsākts vērienīgs projekts "Salienas pagasta katlu mājas rekonstrukcija."

2012.gada 20.-24.novembrī Salienas pagasts atzīmēja savus svētkus vairākās aktivitātēs - sports, izstādes, ekumēniskais dievkalpojums un liels noslēguma pasākums, kura laikā tika izieta pagasta vēsture 115 gadu garumā.

2012.gada 09.decembrī Jaunbornes Romas katoļu baznīcu un savu svētību pagasta iedzīvotājiem deva Romas katoļu baznīcas Jelgavas diacēzes bīskaps Edvards Pavlovskis.