Salienas pagasts laikmeta griežos

2018.gada 12. novembrī plkst. 11.00 Salienas pagasta kultūras namā notiks Salienas pagasta iedzīvotāju kopīgi radītā rakstu krājuma, veltīta Latvijas Republikas simtgadei  ” Salienas pagasta laikmeta griežos” prezentācija. Laipni aicināti visi interesenti!

“Saliena – mūsu dzimtais novads, mūsu mīlestība, mūsu prieks, laimes valstība. Mūsu grāmata ir veltījums bērniem un skolotājiem, strādājošiem un pensionāriem, zemniekiem un dažādiem pasākumiem, piemiņas un svētku dienām” – tie ir  laikmeta raksturojuma  sākuma vārdi. Šis darbs  nav daiļliteratūra, nav akadēmiska tipa zinātnisks darbs un nav arī  fantastika. Tas ir mēģinājums apvienot vienā krājumā saistošus plašai pagasta iedzīvotāju (un ne tikai pagasta) publikai materiālus: pagasta vēsturiskais raksturojums, sabiedriskās dzīves atsevišķi momenti, leģendas un atmiņas par ļaudīm un notikumiem, dzīvesstāsti, novēlējumi, fotogrāfijas. Tas viss iet no sirds  bez zinātniskākiem komentāriem, tāpēc atvainojiet par iespējamo vēsturisku datu neprecizitāti.

Ar šo laikmeta raksturojumu   sastādītāji cer atrast saskarsmes punktus starp Salienā dzīvojošajām etniskajām grupām un citiem novada pagastu iedzīvotājiem, jo Salienas iedzīvotāju dzīvesstāsti, paplašinot un padziļinot skatu uz cilvēkiem dažādos laika periodos, spēj mainīt arī lasītāja izpratni par sevi un savu vietu starp līdzcilvēkiem sabiedrībā vēstures gaitā. Grāmata ir bilingvāla – latviešu un krievu valodā. Grāmatas sastādītāji ir Irēna Avlasina un Jāzeps Valters, noformējumu veidoja Jūlija Keiviša, izdevējs un atbalstītājs– Salienas pagasta pārvalde, iespiesta – SIA “Demra”.   Rakstu krājuma tirāža ir neliela, tikai 100 eksemplāri.

Šis vēsturiskais materiāls ir sastādīts, apkopots, uzrakstīts, bet  nav pabeigts, jo dzīve pastāvīgi tek uz priekšu… Grāmatā apkopoti trīsdesmit četri pagasta iedzīvotāju dzīvesstāsti un novēlējumi pēctečiem bet varēja būt daudzreiz vairāk. Pateicamies visiem tiem labas gribas cilvēkiem, kas palīdzējuši šī kopdarba tapšanā, sniedzot ziņas, atmiņas un padomus,  materiālo vai cita veida atbalstu!