Salienas kultūras namam 25!!!

2020.gada 14.janvārī 25 gadu jubileju nosvinēja Salienas kultūras nams. 25 gadi nav daudz un nav maz. Pasākums izvērtās par omulīgo un nostalģisku atmiņu tikšanās reizi, kad klātesošie varēja atsaukt atmiņā to laiku, kad viss vēl tikai sākās.

Salienas kultūras nama atklāšanas reizē piedalījās tā laika Valsts prezidents Guntis Ulmanis, maestro Raimonds Pauls ar ansambli “Dzeguzīte” un toreizējās Daugavpils rajona padomes vadības pārstāvji. Prezidents uzstājās ar runu, kurā augsti novērtēja pagasta iedzīvotāju centienus dzīvot aktīvu kultūras dzīvi. Toreizējais Valsts prezidents Guntis Ulmanis Salienas kultūras nama viesu grāmatas pirmajā lappusē ierakstījis: „Saliena nav maza Saliņa Latvijas plašajās zemēs, bet kultūras nams, kura lielākā bagātība ir tās cilvēki.”

Tieši cilvēki ir mūsu bagātība. Salienas kultūras nams nebūtu, ja nebūtu mūsu Salienas pagasta iedzīvotāju.

Svētku uzrunā tika pateikts paldies Salienas pagasta pārvaldes priekšsēdētājiem: Jurim Lasmanim, Tatjanai Babinai, Rišardam Jermaļonokam un Svetlanai Kursītei. Lielāko ieguldīju un atbalstu kultūras attīstībai sniedza Rišards Jermaļonoks, viņš nostrādāja par Salienas pagasta pārvaldes vadītāju 18 ar pusi gadus.

Protams neatņemama kultūras nama sastāvdaļa ir tā vadītāji, kas raiti mainījušies, taču katrs no viņiem devis savu ieguldījumu pagasta kultūras dzīvē. Salienas KN atklāšanā un pirmos gadus attīstīja kultūras dzīvi Inesa Lasmane. Ka arī savu roku pielika KN attīstībai Natālija Kovaļevska, Jeļena Bohāne, Tatjana Staltmane, Tatjana Čumikova, Jeļena Ondzule un Jūlija Keiviša.

Pasākuma laikā klātesošajiem tika rādīta neliela videofilma par kultūras nama atklāšanu, foto prezentācija par aktuālākajām kultūras nama norisēm gada griezumā, ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos priecēja Salienas sporta deju kopa “Cerība” (vad. Anna Bohāne), mūsdienu deju kopa “Laimītes” (vad. Alla Zabelova), senioru vokālais ansamblis „Melodija” (vad. Natālija Davidova),  apsveikumiem pievienojās Salienas vidusskolas 10.klases skolēni un Salienas vidusskolas direktore Antoņina Redkova un direktora vietniece Elvīra Semjonova.  Liels prieks un gods sadarboties ar Salienas vidusskolu.

Salienas kultūras darbība

Salienas kultūras nams darbības laikā ir izveidojis savas tradīcijas. Katru gadu kultūras namā tiek atzīmēti tādi pasākumi kā – kultūras nama jubileja, senioru tikšanās, lauksaimnieku balle, pasākums skolēniem “Ardievas vasarai!”

Pēdējo gadu laikā veidojas jaunas tradīcijas pasākumi ievārījuma dienas un talantu šova pasākums.

Tiek svinēti valsts svētki – plaši atzīmējam Jaungada svinības, Līgo svētkus, Latvijas Republikas dzimšanas dienu, Ziemassvētkus.

Salienas kultūras namā aktīvi darbojas bibliotekāre, kura pasākuma laikā sarūpēja izstādi, kurā varēja iedziļināties KN atklāšanas dienā un  kultūras nama attīstības procesu.

Salienas kultūras dzīvē  gan kultūras nama vadītāja, gan bibliotēkas vadītāja aktīvi sadarbojas, tiek veikti pasākumi un radošās darbnīcas, vietējo radošo cilvēku izstādes, tiek pārdomāts KN noformējums.

Salienas KN gaida ciemos gan mazos, gan lielos! Gan sniegsim nepieciešamu informāciju, gan iemācīsim ko jaunu!

„Ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet” /Rainis/