Administrācija

Kanceleja:
Pārvaldes vadītāja p.i. – Ivars Sarmulis, tālruņi – 65475253, 29640245.
Lietvedības pārzine – Oksana Parfjonova, tālruņi – 65475248,26376785

Klientu apkalpošanas speciālists (Vecsalienas muižas pils)  – 65475870.

 

Struktūrvienību vadītāji:

Tatjana Jevsejeva – Ambulatorās aprūpes māsa (Salienas un Vecsalienas FVP), tālruņi – 65475864, 28649622
Jeļena Požarska – Salienas pagasta bibliotēkas vadītāja, tālrunis – 20011853
Jeļena Ondzule – Salienas kultūras nama vadītāja, tālrunis – 20040144