Administrācija

Kanceleja:
Pārvaldes vadītājs – Svetlana Kursīte, tālruņi – 65475253, 29640245.
Lietvedības pārzine – Oksana Parfjonova,tālrunis – 65475248.
Grāmatvede – Velta Dmitrijeva, tālrunis – 65475325.

Klientu apkalpošanas speciālists (Vecsalienas muižas pils) – Viktorija Saveļjeva – 65475870.

 

Struktūrvienību vadītāji:

Alla Lebedjoka – Salienas FVP ambulatorās aprūpes māsa, tālrunis – 65475316.
Irēna Avlasina – Salienas pagasta bibliotēkas vadītāja, tālrunis – 26205842.
Jeļena Ondzule – kultūras nama vadītāja, tālrunis – 20040144