Apsveikums

 

 —–

Lai liesmo doma Tava

 Kā saule cīniņā.

 Kam tēvu zemes nava,

 Tam nava vairs nekā.

(E. Treimanis – Zvārgulis)

Šis ir laiks, kad domājam par Latvijas valstiskumu un savu identitāti šai pasaulē. Šis ir laiks, kad katram dota vienreizēja iespēja ieguldīt gudrību, sirdsdegsmi un prasmi Latvijas valsts veidošanā. Divdesmit piece jaunatgūtās neatkarības gadi ir tikai pirmais solis. Mums priekšā vēl daudz darbu un izaicinājumu. Apzināsimies, ka attīstot un kopjot savu pagastu, mēs attīstām un veidojam arī savu valsti kā vienotu veselumu – ar attieksmi, ieguldījumu, devumu! Neapsīksim! Salienas pagasta pārvalde sirsnīgi sveic visus pagasta iedzīvotājus Latvijas valsts dzimšanas dienā!

Salienas pagasta pārvalde