Apsveikums Skolotāju dienā

No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm

Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt.

Kaut gan nav pieņemts teikt par mīlestību paldies,

Mēs galvas noliecam un sakām paldies Jums.