Atpūtas vakars senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

19.maijā Salienas kultūras namā notika ikgadējais atpūtas vakars senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Seniorus uzrunāja pagasta pārvaldes vadītājs Rišards Jermaļonoks, kas novēlēja ciemiņiem veselību, spēku un izturību. Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska savā uzrunā veltīja mūsu senioriem siltus pateicības vārdus par mūža ieguldījumu novada dzīvē. Sākumā seniorus priecēja ar dzejoļiem, mīklām un dejām skolnieki no Salienas vidusskolas: pati jaunākā pasākuma dalībniece Alisa Semjonova, māsas Oļesja un Jana Kovaļevskas. Tālāk svētku programmu turpināja Poļu nama vokālais ansamblis “Harfa”, deju kolektīvs “Alisa”, Salienas vokālais ansamblis “Melodija”, Annas Bohānes deju kopa “Cerība”, Irēna Avlasina un Stanislavs Grabļevskis. Vakara laikā viesi varēja ne tikai baudīt koncertu, bet arī garšīgas uzkodas, kurus palīdzēja iegādāties Daugavpils novada dome.
Paldies viesiem, kuri palīdzēja organizēt šo vakaru patiešām svinīgu un sirsnīgu!