Bibliotekārā stunda “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”

24.janvārī plkst.13.00 pagasta bibliotēkā notika  bibliotekārā stunda  “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”. Bibliotekārajā stundā 1.kl. skolēni ceļoja pa bibliotēkas telpām. Pasākuma mērķis-  iepazīstināt bērnus ar informāciju: kas ir bibliotēka, kāpēc tā ir nepieciešama, kāpēc nevar iztikt bez grāmatām. Pasākuma apmeklētāji padziļināja zināšanas par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, veidoja pareizas iemaņas grāmatu lietošanā. Bērniem tika piedāvātas arī dažādas aktivitātes.