Bibliotekārā stunda “Izvēlies, ko vēlies. Lasi, ko izvēlējies!”

04.aprīlī plkst.13.50 Salienas pagasta bibliotēkā notika bibliotekārā stunda “Izvēlies, ko vēlies. Lasi, ko izvēlējies!”   Bibliotekārās stundas laikā 6.kl. skolēni, kopā ar klases audzinātāju, iepazinās ar daudzveidīgo pusaudžu abonementa grāmatu krājumu: daiļliteratūru un nozaru literatūru. Lai palīdzētu lasītājiem grāmatu meklēšanā, tika sniegta informācija par grāmatu klasifikāciju, izvietojumu plauktos, kā arī veiktas  praktiskas nodarbības – sameklēt plauktos noteiktas grāmatas.  Skolēni arī meklēja konkrētu grāmatu  elektroniskajā kopkatalogā. Bibliotekāre palīdzēja bērniem izprast meklēšanas sistēmu katalogā un  iepazīstināja ar datubāzi Letonika. Nodarbības laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar  e-grāmatu piedāvājumu  bibliotēkā. Skolēni ar interesi klausījās, skatījās un izpildīja konkrētus uzdevumus visas stundas garumā.