Dzejas dienas Salienas pagastā

Salienā notika Dzejas dienas tikšanās

 

Septembris Latvijā ir ļoti krāsu bagāts mēnesis. Tas atnes mums visiem dabas krāsu daudzveidību, pirmos skolas zvanus un daudz neparastu izjūtu, ko rada dzejiskā tēlainība… Septembris Latvijā ir Dzejas dienu mēnesis.Tieši septembrī bibliotēkās ir īpaši jūtama dzejas klātbūtne – ar dažādām izstādēm un tikšanās ar dzejniekiem reizēm.

10. septembrī Salienas kultūras namā salienieši, Salienas vidusskolas skolēni un viesi no kaimiņu Vecsalienas pagasta Dzejas dienu ietvaros klausījās vietējas dzejnieces Antoņinu Redkovu (Salienas vidusskolas direktore) un Nataļju Leončuku (Salienas vidusskolas skolotāja). Pasākumā arī piedalījās viesi no Daugavpils – dzejniece Jeļena Krajeva un dzejnieks Pāvels Vaskāns. Dzeja aicina domāt par garīgām un mūžīgām vērtībām, taipiemīt  mūžīga vērtība, un dzejnieks līdz ar lasītāju un kluausītāju ir šis vērtības sargātāji.

Dzejas dienas rīkoja Salienas pagasta pārvalde un Salienas pagasta bibliotēka.