FOTOKONKURSS “Daugavpils novada vēsturiskie objekti”

FOTOKONKURSA “Daugavpils novada vēsturiskie objekti

NOLIKUMS

 

KONKURSA RĪKOTĀJI: Salienas pagasta pārvalde.

 

KONKURSA DALĪBNIEKI: fotogrāfijas entuziasti, jebkurš interesents (turpmāk – Autors).

 

DARBU IESNIEGŠANAS NOSACĪJUMI:

– Izvērtēšanai tiek pieņemtas melnbaltas un krāsainas fotogrāfijas;

– Jānorāda informācija par fotogrāfiju: autora vārds, uzvārds, tālruņa numurs, uzņemšanas vieta;

– Darbi iesniedzami elektroniski līdz 2021. gada 1. aprīlim , uz e-pastu: kultura@saliena.lv ar norādi „Fotokonkurss”;

– Attēlā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un ētikas normas vai pastāvošo likumdošanu. Organizatori patur tiesības izvērtēt katra gadījuma atbilstību minētajām morāles un ētikas normām;

 

DARBU IESNIEGŠANAS LAIKS:– no 2021.gada 01.marta līdz 2021. gada 01. aprīlim.

 

FOTOGRĀFIJU LIETOŠANAS TIESĪBAS:

– Konkursam  iesniegtās fotogrāfijas paliek konkursa rīkotāja īpašumā;

– Rīkotājs iegūst bezmaksas fotoattēlu lietošanas tiesības;

– Fotoattēlus rīkotājs var izmantot Salienas un Vecsalienas pagastu informatīvo materiālu veidošanā, kā arī prezentācijas vajadzībām.

 

KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

– Fotogrāfiju mākslinieciskā oriģinalitāte;

– Fotogrāfa individuālais redzējums;

– Fotogrāfiju atbilstība konkursa mērķim;

– Fotogrāfiju uzņemšanas kvalitāte.

 

KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA, BALVAS:

– Fotogrāfu labākie darbi tiks atlasīti un izvietoti izstādē Vecsalienas muižas pilī, no š.g. 18.aprīļa;

– Uzvarētāji saņems balvas un Salienas pagasta pārvaldes Atzinības rakstus;

– Pēc konkursa uzvarētāju paziņošanas konkursa organizatori ir tiesīgi labākos darbus izstādīt izstādēs, publicēt presē un digitālajā vidē.

 

FOTO KONKURSA NORISE

– Konkurss notiek no 2021. gada 01. marta līdz 2021. gada 01.aprīlim;

– Konkursa noslēgumā tiek rīkota fotoizstāde;

– Fotogrāfijas būs apskatāmas Vecsalienas muižas pilī no 2021.gada 18.aprīļa;

– Konkursa uzvarētāji tiks publicēti Salienas pagasta pārvaldes mājas lapā un Facebook lapā.

 

Šis nolikums ir uzaicinājums piedalīties konkursā.

Kontaktinformācija: Jeļena Ondzule, 20040144