Goda svētki

31.maijā Salienas vidusskolā ar svinīgu pasākumu „Goda svētki” noslēdzās 2012./2013. mācību gads. —–
Teātra pulciņa dalībnieki piedāvāja skolēnu un vecāku uzmanībai ekoloģisko pasaku „Ciemos pie Ūdensvīra”.
Svinīgajā pasākumā piedalījās Dienvidlatgales mežsaimniecības mežkopības vadītājs Aldonis Utināns, kurš izsniedza Mammadabas Pateicības rakstu kā 2012./2013. mācību gadā Mammadaba vēstniecības skolai par radošo un zaļo sadarbību visa mācību gada garumā, vispusīgi integrējot vides izglītību skolas darbā.
Mammadaba vēstniecības skolotāji ir šogad devušies dziļāk mežā, lai asinātu prātu vides izglītības kursos, savukārt, skolēni ir aktīvi iepazinuši mežu, līdzdarbojoties Mammadaba meistarklasē, Meža karjeras dienā un Mammadaba Putnu ekskursijā.
Salienas skolas Goda svētkos bija izsniegtas Pateicības
36 skolēniem par labām un izcilām mācību sekmēm un aktīvu piedalīšanos ārpusklases un ārpusskolas pasākumos, konkursos un skatēs. Daugavpils novada Izglītības pārvaldes Pateicības raksti tika izsniegti informātikas olimpiādes I vietas ieguvējai Karīnai Fedorovičai (7.kl.) un Viktorijai Čebuņičevai (6.kl.) par augstiem sasniegumiem matemātikas olimpiādē. Ar Pateicības rakstu tika apbalvotas informātikas skolotāja Jeļena Staltmane un matemātikas skolotāja Gaļina Mizere.