K.Griguļa dienas Salienas pagastā

2017.gada  15.februārī  pusdienlaikā Salienas pagasta bibliotēkā notika K.Griguļa stāstu par dabu lasījumi.

Katru gadu februārī atceramies savu novadnieku, dabas pētnieku, ornito­logu un rakstnieku Kārli Griguli. Vispirms bibliotekāre bērniem  pastāstīja par pazīstāmo novadnieku: Kārlis Grigulis dzīves gaitas sācis 1884. gadā. 16. februārī Ilūkstes apriņķa Salienas pagasta Lielbornes muižas rentnieku ģimenē. Jau agrā bērnībā, ejot ganu gaitās, mazais Kārlēns sācis novērot putnus.: kad putni atlidojuši, kur apmetušies, kādā krāsā izdētas oliņas un cik mazuļi izšķīlušies. To visu viņš pierakstīja paštaisītā piezīmju grāmatiņā. Kārlis Grigulis nodzīvoja ilgu un skaistu mūžu — 88 gadus. Viņam piemita arī rakstnieka dotums. Rakstnieks ir publicējis savus dabas un putnu vērojumus žurnālos «Draugs» un «Zīlīte», ir sarakstījis brīnišķīgas grāmatas, kurās stāsta par meža kuplasti vāverīti, spārēm un putniem, piemēram: «Vāverīte baltastīte», «Zīlītes pirmā dziesma», «Lielais Tlitlis un mazie šnibīši», «Medņa sieva Raibīte» un citas.

Pēc tam bērni palasīja balsī no grāmatiņas Dzimtenes putnu valstībā 2 burtnīcas, no nodaļas “Pazīstamākie krastu, krūmu un mežu dziedātāji” – stāsts “Lakstīgala”. Bērni uzzināja ne tikai par putnu dzīves vietām, un kā viņš izskatīties bēt arī  par lakstīgalas dziedāšanu, viņu dziesmu strofas. Bērni arī padiskutēja par šo putniņu – dziedātāju putnu karali.

Pasākumā laikā bērni risināja krustvardu mīklas par putniem, kas dzīvo Latvijā visu gadu un par to saņēma dāvaniņas – krāsainas uzlīmes (no bērnu žurnāla “Pūcīte”). Pasākuma beigās bērni pabaroja putniņus  putnu barotavās, kas izgatavotas savām rokām.