Klāt Pirmā Advente

     

—– Klāt klusais Adventes laiks – gaidu, ilgu, lūgšanu un piedošanas laiks, kad iededzam Adventes svecītes, lai izgaismotu sevi domās, darbos, attiecībās ar līdzcilvēkiem.
Šajā laikā mēs gaidām īpašu sajūtu, kādu uzmanības apliecinājumu, sirsnību, mīlestību.