Kontakti

SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE
Centrāles iela 24, Saliena,  Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
Reģ.Nr. 90000073535
e-pasts: parvalde@saliena.lv

Tālruņi:

 • Pārvaldes vadītāja p.i. – 65475253
 • Lietvedības pārzine – 65475248
 • Nodokļu inspektore Olga Ričika- 65475606
 • Zemes lietu speciāliste Anna Prudāne – 65471261, 28371736, 26394830

Pārvaldes speciālistu pieņemšanas laiki:

Ivars Sarmulis  – pārvaldes vadītāja p.i.

 • Pirmdienās 09.00-12.00 – Salienas pagastā
 • Otrdienās 09.00-12.00 – Vecsalienas pagastā
 • Trešdienās 09.00-12.00 – Salienas pagastā

Oksana Parfjonova – lietvedības pārzine

 • Pirmdienās 08.00-12.00 un 12.30-17.30
 • Otrdienās 08.00-12.00 un 12.30-16.30
 • Trešdienās 08.00-12.00 un 12.30-16.30
 • Ceturtdienās 08.00-12.00 un 12.30-16.30
 • Piektdienās 08.00-12.00 un 12.30-15.30

Jūlija Smargune – kapu pārzine, kasiere (Vecsalienas muižas pilī)

 • Pirmdienās 08.00-12.00
 • Trešdienās 08.00-12.00

Tatjana Babina – sociālā darbiniece

 • Pirmdienās 08.30-12.00 un 13.00-18.00
 • Trešdienās 08.30-12.00 un 13.00-17.00

Maksājumi skaidrā, bezskaidrā naudā tiks pieņemti sekojošās dienās

 • Pirmdienās 08.00-12.00
 • Trešdienās 08.00-12.00