Kontakti

SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE
Centrāles iela 24, Saliena,  Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
Reģ.Nr. 90000073535
VALSTS KASE, Kods TRELLV22, Konts LV10TREL9812138003000

A/S SWEDBANK  LV54HABA0551028213726

A/S SEB banka LV70UNLA0005011130319
e-pasts: parvalde@saliena.lv

Tālruņi:

 • Pārvaldes vadītāja – 65475253
 • Lietvedības pārzine – 65475248
 • Grāmatvedība – 65475325
 • Lauksaimniecības konsultante Ņina Sisa – 28303670
 • Nodokļu inspektore Olga Ričika- 65475606
 • Zemes lietu speciāliste Anna Prudāne – 65471261, 28371736, 26394830

Pārvaldes speciālistu pieņemšanas laiki:

Svetlana Kursīte  – pārvaldes vadītāja

 • Pirmdienās 09.00-12.00
 • Trešdienās 09.00-12.00

Oksana Parfjonova – lietvedības pārzine

 • Pirmdienās 08.00-12.00 un 12.30-17.30
 • Otrdienās 08.00-12.00 un 12.30-16.30
 • Trešdienās 08.00-12.00 un 12.30-16.30
 • Ceturtdienās 08.00-12.00 un 12.30-16.30
 • Piektdienās 08.00-12.00 un 12.30-15.30

Viktorija Saveļjeva – klientu apkalpošanas speciālists (Vecsalienas muižas pils)

 • Pirmdienās 08.00-12.00 un 12.30-17.30
 • Otrdienās 08.00-12.00 un 12.30-16.30
 • Trešdienās 08.00-12.00 un 12.30-16.30
 • Ceturtdienās 08.00-12.00 un 12.30-16.30
 • Piektdienās 08.00-12.00 un 12.30-15.30

Tatjana Babina – sociālā darbiniece

 • Pirmdienās 08.30-12.00 un 13.00-18.00
 • Trešdienās 08.30-12.00 un 13.00-17.00

Marija Šuļga – grāmatvede

 • Pirmdienās 08.00-12.00 un 12.30-17.30
 • Otrdienās 08.00-12.00 un 12.30-16.30
 • Trešdienās 08.00-12.00 un 12.30-16.30
 • Ceturtdienās 08.00-12.00 un 12.30-16.30
 • Piektdienās 08.00-12.00 un 12.30-15.30

Maksājumi skaidrā naudā tiks pieņemti sekojošās dienās

 • Pirmdienās 08.00-12.00 un 12.30-13.30
 • Trešdienās 08.00-12.00 un 12.30-13.30