Kultūras nams

Salienas pagasta kultūras nams https://kulturasdati.lv/lv/kulturas-centri/salienas-kulturas-nams

vadītāja – Jeļena Ondzule

Kontakttālrunis 29980399

E-pasts: jelena.ondzule@saliena.lv

Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pagasts
Augšdaugavas novads, LV-5469

Kultūras nama vadītāja pieņem apmeklētājus:

  • Otrdienās, piektdienās  09.00-12.00.
PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI
  1. Deju kopa “Laimītes”, vadītāja Alla Zabelova
  2. Vokālais ansamblis, vadītāja Natālija Davidova
  3. Kopiena “Salienieši”

SVARĪGĀKIE PASĀKUMI

  1. Jaungada balle
  2. Pensionāru un invalīdu atpūtas vakars
  3. Bērnības svētki
  4. Absolventu balle
  5. Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums
  6. Zemnieku balle

Vēsture

Salienas kultūras nams atklāts 1995.gada 14.janvārī. Nama atklāšanā piedalījās tā laika Valsts prezidents Guntis Ulmanis, maestro Raimonds Pauls ar ansambli “Dzeguzīte”. Prezidents uzstājās ar runu, kurā augstu novērtēja pagasta iedzīvotāju centienus dzīvot normālu kultūras dzīvi. Prezidents uzdāvināja kultūras namam bildi ar Latvijas dabu.

Salienas kultūras nams savā nedaudz par 10 gadiem ilgajā darbības laikā ir izveidojis savas tradīcijas. Katru gadu kultūras namā tiek atzīmēti tādi pasākumi kā – kultūras nama jubileja, pensionāru un invalīdu atpūtas vakars, zemnieku balle, pasākums skolēniem “Ardievas vasarai!”
Nav aizmirsti arī valsts svētki – plaši atzīmējam Jaungada svinības, Valentīna balli, Līgo svētkus, Latvijas Republikas dzimšanas dienu, Ziemassvētkus.

Salienas kultūras nams aktīvi piedalās dažādu projektu rakstīšanā un realizācijā, tā piemēram,. 2003.gadā tika veiksmīgi realizēts projekts ar Lauku partnerības atbalstu “Starpkopienu sadarbība Salienas, Vecsalienas, Lauceses, Kaplavas, un Nautrēnu pagastu kultūras un sabiedriskajā dzīvē.” Projektu rakstīja un aizstāvēja Salienas pagasta nevalstiskā organizācija – kopiena “Salienieši”. Projekta gaitā attīstījās iedzīvotāju komunicēšanās spējas. piesaistīta viņu interese pagastu sabiedriskajai un kultūras dzīvei.

Kopiena “Salienieši” aktīvi piedalās kultūras nama un pagasta sabiedriskajā dzīvē – piedalās reģionālajos sporta svētkos, organizē un piedalās kopienu semināros, 2004.gadā organizēja kopienu forumu, veicināja Bērnu rotaļu laukuma atklāšanu.
Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem Salienas pagasta dzīvē norisinājās 2007.gada 10.novembrī – Salienas pagasta 110 gadu jubileja. Pasākuma robežās – Jaunbornes Romas katoļu baznīcā notika ekumēniskais dievkalpojums, svinīgais pasākums ar pagasta bijušo un pašreizējo darbinieku piedalīšanos.

2008.gads Salienas kultūras namam pagāja, kā arī visai Latvijai, Latvijas Republikas 90 gadu jubilejas gaisotnē. Kultūras nams piedalījās visos nozīmīgākajos pasākumos – “Gaismas tilti”, “Lielā talka”, Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums.

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas ietvaros Salienas kultūras namā notika II kokļu mūzikas festivāls “Saules koka zari”, kurš guva lielu atbalstu iedzīvotāju vidū.

 

 

VECSALIENAS MUIŽAS PILS

Vecsalienas pils Latvijas Republikas arhitektūras un vēstures piemineklis. Vecsalienas pils atrodas 20 km attālumā no Daugavpils.

Vecsaliena, daži saka Červonka, varbūt šim otrajam nosaukumam ir kāds sakars ar sarkanās krāsas apzīmējumu poļu valodā, jo pils celta no sarkaniem ķieģeļiem.

Pili cēlis barons fon Hāns 1900.gadā.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Atrašanās vieta: “Červonkas pils”,  Červonka,  Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas  novads.

 

Kultūras tūrisma organizatore – Jūlija Keiviša

Kontakttālrunis: 20044144

E-pasts: kultura@saliena.lv

 

 

Plašāka informācija par Vecsalienas muižu pieejama: www.kulturaskarte.lv

Ar Vecsalienas pils jaunumiem var iepazīsties arī Facebook lapā:

https://www.facebook.com/Vecsalienas-mui%C5%BEas-pils-107670444210235