Labāko 2019. gada lasītāju godināšana

 

19.decembrī Salienas bibliotēkā notika lasītāju tikšanās. Tas bija bibliotēkas “paldies” visiem čaklajiem lasītājiem un aktīvajiem bibliotēkas apmeklētājiem. Pēc radošās darbnīcas – eglīšu rotājumu izgatavošanas, pie kafijas tases lasītāji dalījās pārdomām par izlasīto grāmatās, dalījās viens ar otru savām  „pozitīvā domāšanā”,  godināja čaklākos grāmatu  lasītājus 2019.gadā.

“Gada lasītājs 2019” (TOP -10) : Aglaida Kusanova, Anna Petrova, Anna Sarane, Marija Zinkeviča, Vija Seļavina, Olga Keiviša, Gaļina Mizere, Zofija Jakovļeva, Faina Ūdre, Valentīna Saveļjeva.

Paldies arī citiem aktīvajiem pagasta bibliotēkas lasītājiem: Hionijai Lavreckai, Tatjanai Lebedei,  Allai Lebedjokai,  Olgai Šinkevičai, Žannai Lazdānei, Ļūcijai Šakelei, Oksanai Parfjonovai, Broņislavai Tukānei, Marijai Maračinskienei, Regīnai Kožaronokai,  Marijai Suhanei, Sandrai Aveniņai, Nelijai Aveniņaj, Terezai Gasjanecai, Aleksandram Aļošinam, Viktoram Bodendorfam,  Dianai Terjošinai un vēl citiem pagasta iedzīvotājiem. Pats galvenais ir tas, ka bibliotēka ir un darbojas iedzīvotāju daudzpusīgo interešu labā!

Pateicības ka ir „Bibliotēkai draudzīgākā un lasošākā klase” un nelielas balvas  par aktīvu lasīšanu saņēma  pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās klašu Salienas vidusskolas skolēni. Pateicības kā čaklākie lasītāji 2019. gadā saņēma  arī skolas audzēkņi: Oksana Opečonoka (6.kl), Anastasija Masļakova (7.kl.), Jelizaveta Kažoha (8.kl.), Jevģenijs Grigorjevs (9.kl.), Samanta Afanaseviča (11.kl.).

Paldies par sadarbību šajā gadā. Lai labām domām un darbiem devīgs Jaunais gads!