Lieldienas Salienā!

Aiziet ēnas, staro gaisma,
Kur pavasara stars- tur ziemas nav,
No Dienva glāsta dzied dvēsele
Gaišās dienas Lieldienās mums Dieviņš dod!—–

2011.gada 29.aprīlī plkst.17.00 Salienas kultūras namā notika Lieldienu pasākums “Sveču gaismā.” Salienas pagasta iedzīvotājiem vija iespēja atzīmēt šos svētkus kopā ar ģimeni, ar saviem draugiem. Visus klātesošos priecēja Lieldienu atmosfēra.
Pasākuma vadītāji bija Salienas vidusskolas skolēn- Ļudmila Mizere un Romāns Jarmuševičs.
Pasākums sākās ar zvanu skaņām. Pasākuma laikā tika novadīti interesanti konkursi uz tradīciju zināšanu, notika sadanči, dziedātas dziesmas, izklaide “Kā ola ir stiprāka?”
Ļudmila Mizere un Romāns Jarmuševičs attēloja ainu “Zelta olu.” Visi klātesošie pasākuma dalībnieki pasākuma beigas saņēma nelielas veltes.
Liela pateicība pagasta iedzīvotājiem par atsaucību.