Masļeņica

Vecsalienas un Salienas pagastā Masļeņicas nedēļā tika organizēts konkurss ” Salmu lelles izgatavošana Masļeņicai”, kurā varēja piedalīties jebkurš interesents.  Bija jāizgatavo salmu lelle, jānofotografē tās veidošanas process un darba rezultāts. Darbs varēja būt gan individuāls, gan varēja piedalīties visa ģimene kopā. Fotogrāfijas iesūtīja pagasta jaunatnes lietu organizatorei  Jūlijai Smargunei, kas visu apkopoja un piestādīja vērtēšanai žūrijai.  Žūrija izvērtēja un novērtēja padarīto darbu .  Aktīvāki bija Vecsalienas pagasta  jaunieši un viņu vecāki. Pēc visu darbu izvērtēšanas vienbalsīgi tika izdalīta un piešķirta I vieta  Ļubovas Tajevskas kuplajai ģimenei, kura tika apbalvota ar vērtīgām un noderīgām balvām.  Arī pārējie, kas piedalījās konkursā nepalika tukšā, visiem bija sarūpētas balvas. Protams, šajā grūtajā laikā pietrūka savstarpējas  saskares un kopā būšanas, bet jaunieši aktīvi izmanto internetu un telefona sakarus. Priekšā paredzēti jauni interesanti Lieldienu konkursi.