Pagastā jauna katlu māja

2013.gada 19.jūlijā ekspluatācijā tika nodota jauna katlu māja, kas rekonstruēta ELFLA un Latvijas valsts atbalstītā projekta “Salienas pagasta katlu mājas rekonstrukcija” ietvaros.—–

Pieņemšanas komisija, kuras sastāvā bija Daugavpils novada pašvaldības, Salienas pagasta pārvaldes, būvnieku, autoruzraugu un masu mēdiju pārstāvji iepazinās ar jauno objektu. Katlu mājas rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 2013.gada septembrī. Kopējās projekta izmaksas pārsniedz 243000 un no tiem tika aptuveni 60000 tiek segti no Eiropas fondu līdzekļiem. Pārējā summa tiks segta no Daugavpils novada pašvaldības līdzekļiem. Līdz rekonstrukcijas darbiem, no 1996.gada līdz 2013.gadam katlu māja darbojās Salienas vidusskolas pagrabstāvā, kas neatbilst Latvijas Republikas būvnormatīvu prasībām. Daudz tika domāts par jaunas katlu mājas izbūvi un tika meklēta rekonstrukcijas darbiem atbilstoša ēka, kas tika atrasta turpat skolas pagalmā. Sākumā tika plānots pabeigt darbus jau 2013.gada sākumā, bet aukstās un ieilgušās ziemas dēļ nebija iespējas veikt atsevišķus darbus veikt un rekonstrukcijas darbos bija jāizsludina tehnoloģiskais pārtraukums. Jaunajā katlu mājā uzstādīti 2 katli 300 kilovatus jaudīgi katli, kurus plānots, ka jaunajā sezonā apkalpos 4 apkures kurinātāji. Katlu mājas telpās tāpat ierīkota atpūtas telpa un duša. Montāžas darbus veica SIA “Latgales gazes serviss”, autoruzraudzību nodrošināja tehniskā projekta autors AS “Komunālprojekts.”