Pasākums “Zīlītes dziesma”

2019.gadā plkst. 10.00 Salienas pagasta notika pasākums “Zīlītes dziesma”, kurš veltīts Kārļa Griguļa 135.gadadienai.

Pasākuma ietvaros tika organizētas Daugavpils novada mazpulku – dabas pētnieku tikšanās. Pasākuma laikā viesi tika iepazīstināti ar izcilā novadnieka Karļa Griguļa dzīves stāstu, kā arī tika iesaistīti interaktīvā spēlē “Iepazīsti ornitologu”. Mazpulcēni tika iepazīstināti ar Salienas pagasta skaisto dabu un ievērojamākajām vietām. Pasākumā laika bērniem bija iespēja paspēlēties un noklausīties teikas, leģendas un pasakas par Salienas dabu un apkārtni.

Pasākumā apmeklētājiem bija iespēja apskatīt izstādes, veltītas pasākuma tematikai:

Oļeņinas Jeļenas izstāde  “Dabas draugi”  – krustdūrienu tehnikā šūtās gleznas un “Putnu dzīves noslēpumi” – iespieddarbu izstāde, kā arī bija iespēja iepazīties ar iespieddarbu izstādi par Kārļa Griguļa dzīvi.

Pasākuma laikā apmeklētāji devas pie K.Griguļa piemiņas akmens, kur pasākuma ietvaros svinīgi tika atklāta informatīva plāksne. K.Griguļa piemiņas akmens atklāts jau 25 gadus atpakaļ. Pasākumu apmeklēja goda viesi  Kārļa Griguļa mazmeitas Teiksma Jansone un Antra Rozenštama (Eglīte).

Kārļa Griguļa mazmeitas ļoti priecājas no sirds un jūtas lepni, ka Salienas iedzīvotāji saglabā    vectēva piemiņu un popularizē K.Griguļa ieguldījumu  Latvijas dabā. “Jūs esat laimīgi, ka jums ir tāds novadnieks, savukārt mēs kā radinieki esam laimīgi, ka šeit ir cilvēki, kas viņu atceras,” pateicību pauda Teiksma Jansone.

Pasākumu organizēja Irēna Avlasina (Salienas bibliotēkas vadītāja) un Jūlija Keiviša (Salienas KN vadītāja)

Pasākuma organizēšanu atbalstīja arī Salienas vidusskolas skolēni, kā arī skolas direktore Antoņina Redkova viesiem organizēja ekskursiju pa skolu.  Salienas vidusskolas virtuves pavāri organizēja viesiem garšīgas pusdienas. Gribam pateikt  lielu pateicību katram, kurš palīdzēja organizēt pasākumu, kurš piedalījās pasākumā un atbalstīja mūsu idejas! Mēs lepojamies ar to, ka mums ir tik skaista daba un ir tik lieliski novadnieki!

Pasākuma mērķis – popularizēt Latvijas dabas bagātību, Salienas pagastu un slavena novadnieka K. Griguli Daugavpils novada pašvaldības iedzīvotāju vidū, veicinot sadarbību ar citiem pagastiem.