PAZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS

 

Salienas pagasta pārvalde, pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma —–Nr.795 “Par kritēriju apstiprināšanu Daugavpils novada pašvaldības dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 4.punktu aicina pagasta iedzīvotājus 20.oktobrī plkst. 09.30 ierasties  Salienas kultūras namā, Salienas ciems, lai iepazīties ar Daugavpils novada pašvaldības ceļu atlases kritērijiem konkursam un  piedalīties projektā ietvertā Salienas pagasta ceļiem, Saliena – Sergijevka, Stenderi – Ormaņi – Adamovo – Šlapaki, Šlapaki – Darbnīcas apspriešanā .