Pirmā svētā komūnija

Svētdien, 2.jūnijā, Neibores baznīcā notika svinīgs pasākums. Prāvests Janušs Bulašs pieveda 9 bērnus no Salienas vidusskolas pie Pirmās Svētās komūnijas.—– Šī pasākuma liecinieki bija baznīcas ticīgie un bērnu radinieki. Vasaras dienā ar bērniem kopā bija skolotāja Olga Keiviša, kura palīdzēja sagatavoties Pirmajai Svētajai komūnijai.
Savā sprediķī Janušs Bulašs pateica, ka Pirmā Svētā komūnija ir durvis, kas atver cilvēkiem ceļu pie Dieva, tā ir sveces gaisma mūsu sirdīs, kas dod cilvēkiem dvēseles siltumu, mīlestību un līdzjūtību.
Bērnu vēcāki pateicās gan prāvestam, gan skolotājai O. Keivišai un novēlēja, lai ticīgo skaits katru gadu palielinātos, jo cilvēka dzīve bez Dieva ir bezjēdzīga un tukša.
Pirmo Svēto komūniju izgāja Salienas vidusskolas skolēni:

  1. Samanta Afanaseviča – 5.kl. 
  2. Anastasija Zavadska – 5.kl. 
  3. Ņikita Mažuta – 5.kl. 
  4. Rihards Mištovts – 5.kl. 
  5. Violeta Streha – 4.kl. 
  6. Alīna Opečonoka – 7.kl. 
  7. Jevgēņija Strinoviča – 6.kl. 
  8. Nikolajs Trizna – 8.kl. 
  9. Diāna Grīsle – 11.kl.