Pirmā tikšanās ar bibliotēku

 2015. gada 09.decembrī Salienas pagasta bibliotēka notika informācijas stunda “Pirmā tikšanas ar bibliotēku” —–

Mērķis: pievērst bērnu uzmanību lasīšanas jautājumiem, popularizēt bibliotēkas pakalpojumus.

Katrs skolēns izkrāsoja zīmējumu ar Gaismas pilī un saņēma no bibliotēkas mazo dāvaniņu.