“Poguļankas brīnumi”

2015.gada 28.augustā  Salienas pagasta „Poguļankā” noslēdzās Meža attīstības fonda atbalstītais projekts. Pasākums, kuru mēs nosaucām „Poguļankas brīnumi”, paredzēja atpūtas un pasākumu vietas ierīkošana  Poguļankas upes krastā.

K.Griguļa piemiņas akmens tuvumā  norisinājas rakstnieka-ornitologa piemiņas brīdis, kurā tika skandēts J.Osmaņa veltījums rakstniekam vijolnieces Lidijas Kuharenko pavadībā. Senioru vokālais ansamblis „Melodija” nodziedāja dažas no sava daudzpusīgā repertuāra dziesmām atbilstoši tematikai.   Šīs pasākuma daļas noslēgumā tika veikta jauno tūju stādīšana piemiņas akmens pakājē.

Tālāk pasākums turpinājās kultūras pieminekļu tuvumā  – pie Poguļankas vēsturiskā tilta, pie skaidrā un tīrā ūdens avota un Poguļankas dižakmens. Pagasta bibliotēkas vadītāja I.Avlasina pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar avota ūdens dziednieciskajām īpašībām, Poguļankas dižakmens slaveno leģendu.

Salienas vidusskolas skiolnieces D.Aleksejeva un A.Šeršņova veica dzejas priekšlasījumus, kas klātesošajiem atgādināja par ikgadējā pasākuma – Dzejas dienas tuvošanos.

Pasākuma laikā dalībnieki varēja sēdēt pie jaunajiem skaistajiem galdiem, dižajā nojumē, kas tapa ar Meža attīstības fonda atbalstu.

Pasākuma noslēgumā meža draugiem – putniņiem klātesošie pasākuma dalībnieki atstāja jaunus darinājumus – „putnu mājiņas”.