Priecīgas Lieldienas!

Pūpola maigumā izplaucēt dienu,
Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu,
Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu,
Kurā nav sāpju, kurā nav naida,
Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam,
Izbaudīt dienu, lai atplauksti priekā,
Pūpola maigumā, pūpola laimē,
Saulīte balta, kad skatās tev vaigā.

2014.gada 23.aprīlī plkst. 10.00 Salienas kultūras nams aicina iedzīvotājus piedalīties pasākumā “Lieldienu tradīcijas”.