Projekta “Sports – ceļš uz veselīgu dzīvi” noslēguma pasākums

   

2014.gada 22.augustā Salienas vidusskolas  stadionā norisinājās Salienas pagasta jauniešu neformālās grupas izstrādātā projekta “Sports- ceļš  uz veselīgu dzīvi”  noslēguma  pasākums.

2014.gada 19.maijā projekts “Sports- ceļš uz veselīgu dzīvi”  ieguva Daugavpils novada domes projektu konkursa “Uzlabosim savu ikdienu” finansiālu atbalstu.—–

Laika periodā no 2014.gada 01.jūnija līdz 15.augustam pagasta jaunieši labiekārtoja volejbola lauku smilšu pārklājumu, uzstādīja jaunus  solus līdzjutējiem, iegādājās jaunu volejbola tīklu, jaunu tīklu futbola vārtiem, iegādājās jaunu pārnēsājamo basketbola grozu.

Pateicoties  projekta idejai un tā realizācijas gaitai, Salienas pagasta jauniešiem radās iespēja lietderīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku un rīkot dažādas sacensības  starp apkārtējo pagastu jauniešiem.

2014.gada 22.augustā notika sporta laukuma svinīga atklāšana, kurā piedalījās Salienas, Skrudalienas, Vecsalienas un Medumu jauniešu komandas. Pasākuma sākumā savā uzrunā Salienas pagasta pārvaldes vadītājs atzīmēja labu sadarbību, sapratni  ar jauniešiem.   Viņš uzsvēra, ka galvenais projekta sasniegums ir lietderīga, veselīga dzīvesveida veicināšana,  kā aktīva jauniešu un pagasta iedzīvotāju sadarbība. Tika izteikta cerība, ka jauniešu iedvesma finanšu piesaistīšanai turpināsies.

 Kā viens no pasākuma gala rezultātiem tika prezentēta Salienas jauniešu videofilma par projekta realizācijas gaitu. Filmas autors un režisors – Marks Afanasevičs.

Veselīga dzīvesveida  piekopšanai jaunieši noklausījās Salienas feldšeru vecmāšu punkta ambulatorās aprūpes māsas Allas Lebedjokas lekciju. Viņa informēja pasākuma dalībniekus par sporta nozīmi mūsu dzīvē, kā izvairīties no traumām sporta spēļu laikā.

Pēc pasākuma oficiālās daļas sporta laukumā sākās sacensības futbolā, volejbolā un strītbolā.  Pēc sacensību kopvērtējuma   Draudzības kausu futbolā aizveda mājās Skrudalienas pagasta komanda, Draudzības kausus volejbolā un strītbolā – Vecsalienas pagasta komanda.

Salienas pagasta jaunieši izsaka lielu pateicību Daugavpils novada domei un Salienas pagasta pārvaldei  par projekta finansiālo atbalstu, pasākuma viesiem par lielo atsaucību.