Publiska apspriešana

PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Salienas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku ,kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

  1. Jancišķu luterāņu kasēta – 1 priede.
  2. pie Poguļankas tilta – 1 apse.
  3. Tartaku kapsēta – 4 egles.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 14.05.2018 . līdz 03.06.2018.

Lūgums Salienas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Salienas pagasta pārvaldē Centrāles ielā 24, Salienā, Salienas pag., Daugavpils nov., vai arī telefoniski pa tālruni 654 75248 (kontaktpersona Vitālijs Lazdāns).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.