Publiskā apspriešana

PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Salienas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu Tartaku luterāņu kapsētā – 3 priedes.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 22.07.2019. līdz 12.08.2019.

Lūgums Salienas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Salienas pagasta pārvaldē Centrāles ielā 24, Salienā, Salienas pagasts, Daugavpils novads, vai arī telefoniski pa tālruni 654 75248 (kontaktpersona Oksana Parfjonova).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.