Publiskā apspriešana Salienā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 “Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Salienas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru, sasvērušos, satrupējušu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un pieguļošo nekustāmo īpašumu drošību, nozāģēšanu:

Objektu adrese:

–  Salienas kapsēta, Salienas pagasts -1 koks (1 priede);

– Jaunbornes kapsēta –  4 koki (4 bērzi)

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Salienas pagasta pārvaldē attālināti sūtot pa e-pastu parvalde@saliena.lv vai zvanot uz mājām lapā (www.saliena.lv) norādītājiem tālruņiem no 2022.gada 16.augusta līdz 2022.gada 6.septembra plkst.10.00.