Putnu diena Salienas pagastā

Cik interesanta ir putnu dzīve,

Bet cik maz vēl mēs to pazīstam

         

18. aprīlī Putnu dienu laikā, Salienas pagasta bibliotēka aicināja bērnus uz brīvdabas pasākumu pie pazīstamā visā Latvijā bērnu rakstnieka un ornitologa, novadnieka K.Griguļa piemiņas akmens.

Putnu dienu pasākums notika brīvā dabā – skolas bērni apmeklēja vietu, kur 1994.gadā uzstādīts piemiņas akmens K.Grigulim – Poguļankas upes krasta malā. Bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar K.Griguļa “Putnu grāmatas” jauno izdevumu un pastāstīja bērniem par rakstnieka dzīvi. K.Grigulis dzīves gaitas uzsācis 1884. gadā. 16. februārī Ilūkstes apriņķa Salienas pagasta Lielbornes muižas rentnieku ģimenē. Jau agrā bērnībā, ejot ganu gaitās, mazais Kārlēns sācis novērot putnus. Kad putni atlidojuši, kur apmetušies, kādā krāsā izdētas oliņas un cik mazuļi izšķīlušies. To visu viņš pierakstīja paštaisītā piezīmju grāmatiņā. Viņš saukts arī par Griguļtēvu un Putnu cilvēku. Ganos iedams Kārlēns iemācījās pūst kārklu stabulīti. Ar laiku, klausoties putnu dziesmās, viņš iemācījās uz stabulītes tās atdarināt. Griguļtēvs pazina visas putnu balsis. Putni viņa stabulītei atsaucās, pielidoja pavisam tuvu klāt, uzsēdās uz pleca vai plaukstas.

Pēc tam bērni paspēlējās un nofotografējās pie  piemiņas akmens. Šī  nelielā ekskursija bērniem bija ļoti nozīmīgā jo 18. aprīlis ir Starptautiskā kultūras pieminekļu un ievērojamu vietu atceres diena.