Salienas bibliotēkas “Gada labākais lasītājs 2017” noslēguma pasākums

19. decembrī Salienas bibliotēkā notika lasītāju tikšanās. Tas bija bibliotēkas paldies visiem čaklajiem lasītājiem. Mēs izvērtējām aizvadītā gada veiksmes un neveiksmes, godinājām čaklākos grāmatu lasītājus 2017.gadā. Pie kafijas tases   lasītāji dalījās pārdomās par grāmatām, rakstniekiem un lasīšanu.

Ir apritējis jau piektais gads, kopš Salienas bibliotēkas lasītāji piedalās un sacenšas savā starpā lasīšanas veicināšanas konkursā “Gada lasītājs” (TOP -10). Šogad gada labāko lasītāju noteikt nebija viegli, jo visi lasījuši daudz. Nominācijā “Gada lasītājs 2017” tika apbalvoti: Zofija Jakovļeva, Anna Petrova, Anna Sarane, Vija Seļavina, Aglaida Kusanova, Marija Zinkeviča, Olga Keiviša, Galina Mizere, Oksana Parfjonova, Valentina Saveļieva  un nominācijā “Gada labākais lasītājs seniors” – Hionija Lavrecka.

Paldies arī citiem aktīvajiem pagasta bibliotēkas lasītājiem:  Fainai Ūdre, Žannai Lazdānei, Ļūcijai Šakelei, Jadvigai Šilinai, Broņislavai Tukānei, Marijai Maračinskienei, Olgai Šinkevičai, Regīnai Kožaronokai,  Allai Lebedjokai, Zentai Buķei, Verai Pervanickai, Nikolajam Bukovskim, Marijai Suhanei, Olgai Gubinskai, Sandrai Aveniņaj, Viktoram Bodendorfam, Dianai Terjošinai un vel citiem pagasta iedzīvotājiem. Prieks, ka Salienas bibliotēkā nav tikai plaukti ar grāmatām un datoriem, ar internetu… Pats galvenais ir tas, ka bibliotēka ir un darbojas iedzīvotāju daudzpusīgo interešu labā. Salienas bibliotēka lepojas ar saviem čaklajiem lasītājiem un aktīvākajiem apmeklētājiem! Ceram uz Jūsu aktivitāti un lasītprieku arī turpmāk!    

Pateicības par aktīvu lasīšanu saņēma  pirmās, otrās, trešās un ceturtās klašu Salienas vidusskolas skolēni. Pateicības kā čaklākie lasītāji 2017. gadā saņēma astoņi Salienas vidusskolas audzēkņi: Laima Anančonoka (5.kl.), Jelizaveta Kažoha (6.kl.), Jevģenijs Grigorjevs (7.kl.), Iveta Ruleviča (8.kl.), Samanta Afanaseviča (9.kl.), Marija Ūdre (10.kl.), Alina Opečonoka (11.kl.), Irina Ūdre (12.kl.). Visi skolēni saņēma nelielas dāvanas – konfektes, kalendārus, ziemassvētku rotaļlietas.

Sirsnīgu pateicību izsakām  Salienas pagasta pārvaldei par atbalstu.

„… bibliotēkā nedzīvo klusums – tur dzīvo burti. Bet, ja jau burti, tad arī vārdi, un, ja jau vārdi, tad arī teikumi, un, ja jau teikumi, tad pasakas, dzejolīši vai stāsti. Īsi sakot: Tur dzīvo grāmatas.” (M. Laukmane)

 

Salienas pagasta bibliotēkas vadītāja Irēna Avlasina