Salienas pagasta bibliotēkai – 70!

Salienas pagasta bibliotēkai – 70!

 

Ne jau vienmēr ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd .
Katra diena nes mirkli laimes
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs!

Pētot bibliotēkas vēstures līkločus, par tās dibināšanas gadu uzskatāms 1951. gads, kad ar Grīvas rajona darbaļaužu deputātu padomes lēmumu tika veidota Salienas ciemata bibliotēka. Septiņdesmit gadu laikā bibliotēkai bija 3 telpas. Pirmās divas – pagasta padomes ēkas, savukārt 1995. gadā – tieši pretī skolai uzcelts pašreizējais kultūras nams, uz kura atklāšanu ieradās pirmais atjaunotās Latvijas Republikas Valsts prezidents Guntis Ulmanis. 1995.gadā bibliotēka tiek pārvietota uz jauno Salienas kultūras namā ēku un aizņem 1 telpu, kur atrodas arī šodien.

Arī bibliotēkas vadītāji līdz 2000.gadām bija tikai trīs – Irina Vorobjova (1952-1955), Ņina  Aļošina (1955-1959) un Larisa Konošonoka (1959-2000). No 2000.gada līdz šodienai bibliotēkā strādā  bibliotēkas speciāliste Irēna Avlasina.

2001.gadā Salienas pagasta teritorijā apvienojās Salienas pagasta un Lielbornes bibliotēkas. 2019.gadā kopējas vēsturiskās saknes no jauna apvienoja Salienas un Vecsalienas pagastus un Salienas bibliotēka apvienojās ar Vecsalienas bibliotēku.

Bibliotēka akreditēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas komisijā  kā vietējas nozīmes bibliotēka 2009. un 2016 .gados.

Atskatoties pagātnē, droši var teikt, ka šodien bibliotēka savas funkcijas ir kardināli mainījusi, protams, atstājot arī tās vēsturisko pamatideju – grāmatu izsniegšanu. Tomēr mūsdienās tā veic ne tikai to, bet ir arī vieta apmeklētāju saskarsmei, izklaidei, izaugsmei un izglītībai. Pirmais dators bibliotēkā iegādāts pirms 15 gadiem. Šobrīd bibliotēkā ir 5 jaunākie datori, ir arī kopētājs, multifunkcionālās iekārtas, printeris, projektors ar ekrānu, laminēšanas iekārta. No 2020.gada Salienas pagasta bibliotēka uzsāka darbu ar Bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) ALISE. Sistēma ALISE ir Latvijā izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums, profesionāls un uzticams produkts.     Lai arī nākamos 70 gadus bibliotēka turpinātu būt par  satikšanās vietu tiem, kuri lasa, meklē, aug!

Jubilejas reizē bibliotēkas darbiniece pateicas  visiem  par labajiem vārdiem, par sirsnīgajiem apsveikumiem, laba vēlējumiem (klātienē un elektroniski).

 

Salienas pagasta bibliotēkas vadītāja Irēna Avlasina, augusts 2021.g.