Salienas pagastā noskanēja „Pavasara svētki”

Sniegainā un saltā dienā 05.aprīlī Salienas kultūras namā notika Salienas pagasta „Pavasara svētki”.—–

Ar šo balli zemnieki pavadīja ieilgušo ziemu un sagaida jauno darba sezonu dzimtajos plašumos.
Salienas pagasta pārvaldes vadītājs Rišards Jermaļonoks savā uzrunā lauksaimniekiem novēlēja veiksmīgu jauno sezonu, bagātu ražu, saimniecību aktīvu attīstību un uzplaukumu.
Pavadīt ziemu zemniekiem palīdzēja Salienas pagasta senioru vokālais ansamblis „Melodija” Tatjanas Čumikovas vadībā, kurš aktīvi piedalījās ne tikai pagastu mēroga svētkos, konkursos, bet arī reģionālajos vokālajos konkursos, kuros ieņēma godalgotas vietas – šoreiz tā bija 3. vieta reģionālajā vokālajā konkursā Krāslavā.
Ar jautrām dziesmām un konkursiem zemnieki pavadīja bargo ziemu un ar jauniem spēkiem gatavi aktīvai darbu sezonai, kā arī visi kopā nolēma organizēt „Rudens zemnieku balli”, kurā apkopos visus sasniegumus un paveiktos darbus.