Salienas vidusskolā tika veiksmīgi realizēts Erasmus+ programmas projekts “Skola – vieta ilgtspējīgai izaugsmei”

Šī gada 30.jūnijā Salienas vidusskolā noslēdzās Eiropas Savienības Erasmus+KA1programmas ietvaros realizētais projekts “Skola – vieta ilgtspējīgai izaugsmei”.

Projekta mērķi bija: uzlabot mācību kvalitāti skolā, izstrādājot jaunas fakultatīvu programmas un pilnveidojot esošās mācību programmas angļu valodā, latviešu valodā un vizuālajā mākslā, mācību procesā integrējot Informācijas Tehnoloģijas (IKT) un svešvalodas; paaugstināt pedagogu profesionālās zināšanas un prasmes, īpašu uzmanību pievēršot svešvalodu zināšanām un prasmēm IKT jomā; veicināt skolēnu vecāku un citu apkārtējo pagastu iedzīvotāju iesaisti mūžizglītībā, piedāvājot apgūt angļu valodu un IKT prasmes.

Projekta laikā programmas finansējums deva iespēju īstenot 3 pedagogu mācību mobilitātes. Pedagoģi piedalījās dažādos apmācības kursos: „Kreatīva mācīšanās un mācīšana izmantojot IKT un kultūras vidi” Grieķijā; „Interaktīva mācīšana – izmantojot izglītojošās spēles un jaunās tehnoloģijas, lai uzlabotu skolēnu motivāciju” Horvātijā un „Video izglītošana un veidošana” Vācijā.

Erasmus+ KA1 projekts deva iespēju iepazīties ar mūsdienīgajām tehnoloģijām un metodēm citās valstīs, dalīties pieredzē un izveidot kontaktus ar skolotājiem no dažādām Eiropas valstīm, un tas deva pozitīvus rezultātus.

Jaunas, radošas idejas un lietderīga pieredze palīdzēja izstrādāt mācību metodiskos materiālus un pilnveidot mācību programmas, iekļaujot IKT rīku izmantošanu – multimedijus, tiešsaistē pieejamās mācību aktivitātes un digitālos materiālus, kā arī dalīties ar pozitīvu pieredzi un zināšanām ar citiem skolas pedagogiem – tika organizēti apmācības kursi par IKT izmantošanu mācību procesā.

Projekta ietvaros skolēnu vecākiem un citiem ieinteresētājiem bija dota iespēja apmeklēt bezmaksas angļu valodas nodarbības, kas veicināja viņu iesaisti skolas dzīvē, palīdzēja uzlabot zināšanas un prasmes, pilnveidot sevi.

Kopumā projekta realizācija sekmēja skolas mācību procesa uzlabošanu un veicināja skolēnu interesi par mācībām ar IKT metodēm un ļāva uzlabot sekmību.

Dalība Erasmus+ projektā “Skola-vieta ilgtspējīgai izaugsmei” ir devusi iespēju pilnveidoties, veicināja  profesionālo un  personīgo izaugsmi!

Raksta autore Marina Kažaronoka