SAPULCE AR IEDZĪVOTĀJIEM

Cienījamie Salienas pagasta iedzīvotāji!
Aicinām jūs aktīvi piedalīties sapulcēs, lai saņemtu informāciju par savās pagastu pārvaldēs 2015. gadā paveikto darbu un plāniem 2016. gadam, kā arī uzdotu jautājumus novada domes vadībai, deputātiem un speciālistiem.

Sapulcē notiks 2016.gada 30.martā plkst.10.30 Salienas kultūras namā.