„Show Your Freedom 2019” Salienā

Kas ir talants? Prasme saskatīt to, ko nesaskata citi, sadzirdēt to, ko nesadzird citi, saprast to, ko nesaprot citi. Kā rodas šī prasme? Kas ir tā avots? Tā avots ir cilvēka spēja brīnīties; brīnīties par lapas formu, debesu krāsu, bites lidojumu… Dzīve visapkārt cilvēkam ir brīnišķīga ( S. Obrazcovs).

 

2019.gadā 14.februārī  Salienas kultūras namā noritēja talantu konkurss „Show Your Freedom 2019”.  Saulainā ziemas dienā Salienas vidusskolas skolēni un pedagogi demonstrēja savus talantus. Konkursā piedalījās pietiekoši daudz skolēnu un divi radošie pedagogi. Talantu konkursam dalībnieki pieteicās vairākās nominācijās: mākslas darbi, skatuves runas māksla, mūzikas instrumenta spēlēšana, dziedāšana un dejošana.

Konkursa dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija: Antoņina Redkova ( Salienas vidusskolas direktore), Rišards Jermaļonoks (Salienas pagasta pārvaldes vadītājs), Anna Bohāne (Salienas vidusskolas un Salienas kultūras nama deju kopu vadītāja) un Rita Piščika (Vecsalienas pagasta pārvaldes mākslas pasākumu organizētāja).

Apkopojot rezultātus var redzēt, ka žūrijai bija diezgan grūti izvēlēties labākos, jo katrs dalībnieks bija talantīgs.

TALANTU KONKURSA „ SHOW YOUR FREEDOM 2019” REZULTĀTI:

NOMINĀCIJA

Mākslas darbi

1.vieta – Požarska Jeļena, Grigase Veronika (9.kl)

2.voeta – Oļeņina Jeļena, Tamane Anželika (9.kl)

3.vieta – Borovik Anatolijs (7.kl)

4.vieta – Ūdre Anastasija (7.kl)

SKATUVES RUNAS MĀKSLA

1.vieta – Čumiks Aleksejs (5.kl)

2.vieta – Parfjonovs Zahars (5.-6.gadīgo pirmsskolas  grupa)

MŪZIKAS INSTRUMENTA SPĒLĒŠANA

1.vieta – Anančonoka Laima ( 6.kl) un Kovaļevska Jana (6.kl)

2.vieta – Aļošina Evelīna (3.kl)

DZIEDĀŠANA

1.vieta – 4.klase

DEJOŠANA

1.vieta – Kirilova Karina (3.kl) un Parfjonova Varvara (4.kl)

2.vieta – Grupa “Cunami”

3.vieta – 7.klase

 

Katrs dalībnieks saņēma  balvas un diplomus. Klātesošie pasākuma viesi izvēlējās savu skatītāju simpātiju, kurā uzvarēja 11.klases skolnieku grupa “Cunami”.

Talantu šova pauzēs pasākuma viesus izklaidēja mūsu īpašie viesi:  Robežnieku deju kolektīvs ALISA (bērnu grupa),  Izvaltas  deju kolektīvs  ALISA, Robežnieku deju kolektīvs ALISA (jaunatnes grupa); un deju kopa LAIMĪTES, vadītāja Alla Zabelova. Viesiem sakām lielu paldies par atsaucību un aktīvu piedalīšanos talantu konkursā „ Show Your Freedom 2019”.

Gribas pateikt lielu paldies vecākiem, par to ka viņi  atbalsta un palīdz  bērniem attīstīt  talantus. Paldies vecākiem par viņu pacietību!