Sludinājums

SLUDINĀJUMS 

Cienījamie iedzīvotāji, 2015.gada 17.martā plkst. 13.00,—– Salienas kultūras nama telpās, notiks atklāta šī gada iedzīvotāju tikšanās ar novada domes vadību.

Lūdzam pagasta iedzīvotājus aktīvi iesaistīties diskusijā, izteikt viedokļus par novada pašvaldības un pagasta pārvaldes darbu. Lūdzam izteikt par aktuālam problēmām, piedāvāt to risinājumus.

 

 

Объявление

2015 года 17 марта в 13.00 в Салиенском доме культуры состоится встреча жителей волости с руководством краевой думы.

Для подвоза жителей будет организован автобус. Отправление автобуса с поселка Фальтопы в 12.30.