Sociālais darbs

Sociālā darbiniece Tatjana Babina, tālruņi – 65453529 vai 20228711

Pieņemšanas laiks:

 • Pirmdiena 8.30 – 12.00 un 13.00 – 18.00
 • Trešdiena 8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.30

Sociālā palīdzība:

 • sniedz personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību
 • sniedz konsultācijas
 • piešķir pabalstus garantētā minimāla ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstus
 • piešķir vienreizējus naudas pabalstus

Var nodrošināt sekojošus pakalpojumus:

 • noformē dokumentus aprūpei ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās;
 • noformē dokumentus sociālās rehabilitācijas saņemšanai;
 • nodrošina mājas aprūpes pakalpojumus.

Sociālo darbu reglamentējošie dokumenti:

 • Sociālā dienesta nolikums
 • Psihologa maksas pakalpojumi

Saistošie noteikumi:

 • Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā
 • Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā
 • Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā
 • Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā