SVARĪGA INFORMĀCIJA!

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2019.gada 11.jūlija lēmumu
Nr.1568 “Par Vecsalienas pagasta pārvaldes likvidāciju”,
Vecsalienas pagasta pārvalde no 2019.gada 1.septembra ir pievienota
Salienas pagasta pārvaldei.

Bezskaidrās naudas norēķinus par nekustamā īpašuma nodokli (un
zemes nomu), turpmāk lūdzam veikt norādot sekojošus nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu saņēmēja rekvizītus:

SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE,

REĢ.NR.90000073535,

A/S SWEDBANK,

LV54HABA0551028213726

Norēķinus skaidrā naudā ir iespējams veikt Salienas pagasta
pārvaldes kasēs:

-Centrāles ielā 24, Saliena,  Salienas pagasts

-Červonkas pilī, Červonka, Vecsalienas pagasts