Tautas saimes grāmata Salienas pagastā

Tautas saimes grāmata ir uzsākusi savu ceļu 2017. gadā ar iedziedāšanu Rīgā un turpina ciemoties visos Latvijas novados. Sākot ar šī gada  janvāri grāmata ceļo pa visiem Daugavpils novada pagastiem. 12. februāris   ir tas vēsturiskais mirklis, kad grāmata  atrodas Salienas pagastā.

Salienas pagasta vārdā Tautas saimes grāmatas lappusēs cilvēkus uzrunāja Andrejs Grāve un Alla Lebedjoka.

Sākuma veltījumu Valstij Salienas pagasta pārvalde izteica novadnieka – rakstnieka K.Griguļa vārdā, novēlot  Salienas  pagastam būt arī turpmāk centīgam strādniekam, ar dziesmu sirdī un ikdienā.

Alla Lebedjoka veltīja savai dzimtenei jaunas skaistas dzejas rindas.

Andrejs Grāve ir Salienas valsts pamatskolas 1.direktora dēls, kurš Tautas saimes grāmatā uzrakstīja atmiņas par savu tēvu Pēteri Grāvi.   Andrejs, kaut arī jau daudzus gadus dzīvo ārpus Salienas pagasta robežām, tomēr viņš ir ar sirdi un dvēseli dzimtajā pagastā, aktīvi nodarbojas ar Salienas pamastkolas un vidusskolas fotoarhīva saglabāšanu.

Šodien darbu Salienas pagastā  vēstures liecību, atmiņu, veltījumu savai valstij krājums: pagasta  veltījums Latvijas simtgadei. Bijušo un esošo salieniešu  atmiņu grāmatas  lappusēs ikkatram ir iespēja ļoti personiski uzrunāt  nākotni (nākamās paaudzes) par to, kas viņuprāt ir svarīgi, par spilgtākajiem notikumiem vai pārdzīvojumiem. Viena cilvēka dzīves stāsts var atspoguļot veselu laikmetu.