Tikšanās ar dzejnieci Jeļenu Krajevu

2014. gada 12. septembrī plkst. 11.00 ikgadējo Dzejas dienu ietvaros  notika Salienas vidusskolas skolēnu un bibliotēkas lasītāju tikšanās ar  dzejnieci Jeļenu Krajevu. —– Dzejniece veica dzejoļu priekšlasījumus,  atbildēja uz interesentu  jautājumiem. Jaunākajiem pasākuma  dalībniekiem parādīja mazu filmiņu pēc savu pasaciņu motīviem. Pasākuma laikā savus jaunos darbus nolasīja arī vietējie  autori  – skolotājas Nataļja Leončuka un Elvīra Semjonova.

Dzejas dienu priekšlasījumi Salienas pagasta bibliotēkā ir viena no pagasta kultūras tradīcijām.  Šī pasākuma  kuplais apmeklētāju skaits un viesi (Vecsalienas pagasta darbinieki) liecina, ka dzeja ir dvēselei ļoti nepieciešama.