Tuvojas pašvaldību vēlēšanas

Lai informētu par to, kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katram vēlētājam uz reģistrētās dzīvesvietas adresi pa pastu izsūtīs paziņojumu. Paziņojumus vēlētājiem plānots sagatavot un izsūtīt laikā no 2013.gada 18. līdz 23.martam.—–

No 2013.gada 25.marta līdz 7.maijam vēlētāji var izmantot iespēju mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni. Vēlēšanu iecirkni drīkst mainīt uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā vēlētājam bija reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanām vai uz jebkuru vēlēšanu iecirkni tajā pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums. Lai reģistrētu iecirkņa maiņu, vēlētājam jāiesniedz iesniegums jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Mainot iecirkni uz to pašvaldību, kur vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, jāuzrāda īpašuma tiesības apliecinošs dokuments – Zemesgrāmatas akts vai izziņa no Zemesgrāmatas.