VAKANCE

 Salienas pagasta pārvalde aicina darbā BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJU (profesijas kods 134934, vesela slodze, darba vietas adrese: Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads) uz  nenoteiktu laiku.

 

Galvenie amata pienākumi

 • plānot, organizēt un vadīt bibliotēkas darbu;
 • izstrādāt un aktualizēt bibliotēkas attīstības stratēģiju un darba plānu;
 • uzturēt un papildināt bibliotēkas grāmatu krājumu;
 • plānot, organizēt un īstenot bibliotēkas lasīšanas veicināšanas pasākumus un norises dažāda vecuma un interešu grupām;
 • konsultēt bibliotēkas apmeklētājus par bibliotēkā pieejamiem resursiem un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu;
 • nodrošināt novadpētniecības materiālu vākšanu, uzkrāšanu, saglabāšanu un popularizēšanu;
 • iesaistīties projektos, kas saistīti ar bibliotēku pakalpojumiem;
 • plānot, sagatavot un racionāli izmantot iestādes budžeta līdzekļus;
 • sagatavot pārskatus par bibliotēkas darbu;
 • organizēt bibliotēkas publicitāti.

 

Prasības pretendentam:

 • augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība humanitārās zinātnēs vai pedagoģijā;
 • informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes prasmes;
 • labas komunikācijas, runas kultūras un prezentācijas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes darbā ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām, pielietot tās praksē;
 • vēlama praktiskā pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem
 • pieredze darbā ar datoru

PAPILDUS PRASĪBAS

 • darba pienākumu veikšanai nepieciešamas labas komunikācijas prasmes gan ar pieaugušajiem, gan ar bērniem un jauniešiem, teicama saskarsmes kultūra, spēja strādāt komandā, prasme izmantot un vēlme pilnveidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām
 • sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā tiks uzskatīts par priekšrocību

 

Mēs piedāvājam:

 • Sociālās garantijas;
 • Regulāru atalgojumu no 667,00  EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi;
 • interesantu un dinamisku darbu.

 

Interesentiem līdz 2021.gada 30.septembrim sūtīt motivācijas vēstuli un CV Salienas pagasta pārvaldes vadītājai (adrese: Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads vai e-pasts: parvalde@saliena.lv, tel. 65475248) ar norādi „Bibliotēkas vadītāja vakancei”.

Ar atbilstošākiem kandidātiem sazināsimies telefoniski un uzaicināsim uz darba interviju, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku