Vakance Laucesas pamatskolas direktora amatam

Vakance Daugavpils novada Laucesas pamatskolas direktora amatam
(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 1345 08)

Darba pamatpienākumi:
• Vadīt, plānot, organizēt skolas darbu atbilstoši tiesību aktu prasībām
• Veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem

Prasības kandidātiem
• Augstākā pedagoģiskā izglītība (jāatbilst Izglītības likuma 30.panta prasībām, Ministru kabineta 3.10.2000. noteikumu Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” prasībām un profesionālā pilnveide atbilstoši Ministru kabineta 28.08.2007. noteikumu Nr.570 „Vispārējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides kārtība” prasībām)
• Darba pieredze pedagoģiskajā jomā ne mazāk kā 3 gadi
• Darba pieredze skolas direktora amatā vai citā izglītības vadības jomā ne mazāk kā 3 gadi
• Izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana
• Prasme plānot un organizēt izglītības iestādes darbu
• Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas
• Zināšanas svešvalodās (vismaz vienā ES oficiālajā valodā)
• Spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā, komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās spējas
• Teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

Pieteikuma dokumenti
• Motivācijas vēstule
• CV
• Izglītības dokumentu kopijas
• Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
• Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas
• Laucesas pamatskolas attīstības koncepcija (līdz 3 A4 lapām datorrakstā);
• Izziņa no Sodu reģistra par nesodāmību.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

Pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Laucesas pamatskolas direktora amatu” var iesniegt līdz 2016.gada 20.maija plkst. 15.30:
• personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils novada domes darba laikā Personāla daļā 28.kabinetā;
• atsūtīt pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401.
Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

NOLIKUMS