Valsts svētki Salienā

18.novembrī  Salienas kultūras namā sadarbībā ar Vecsalienas muižas pils darbiniekiem svinīgā atmosfērā  notika Latvijas Republikas proklamēšanas 104.gadadienai veltīts svinīgais pasākums.

Valsts īpašajā dienā ievirzījās  jauna tradīcija –  godināt Salienas un Vecsalienas pagastu jauniešus, kuri kalendārajā gadā sasniedza vai sasniegs savu pilngadību. Jaunieši tika sveikti ar sirsnīgām uzrunām , kā arī tika apbalvoti ar ziediem un piemiņas balvām. Pasākuma svētku programmu viesiem  sarīkoja Salienas pagasta senioru vokālais
ansamblis “Melodija” kopā ar vadītāju Nataļju Davidovu.

Pēc svinīgā pasākuma, kultūras namā foaje, viesus gaidīja radošā darbnīca “Saktas”, kuru vadīja Viktorija Lavrenko, svētku cienasts un Jeļenas Ondzules izstāde “Zīmes”. Pasākuma noslēgumā pirms došanās iedegt svecītes, visi interesenti varēja apskatīt dažādas zīmes, to nozīmi,  iepatikušos zīmi uzlīmēt uz savas svecītes. Pasākuma kulminācijā visi pasākuma  viesi varēja vērot  Uguns šovu.