Vasaras audzināšanas un atpūtas pasākumu plāns

Salienas vidusskola aicina skolēnus un viņu vecākus piedalīties vasaras audzināšanas un atpūtas pasākumos, kas notiks katru otrdienu plkst. 10.00.—–

SALIENAS VIDUSSKOLA
Audzināšanas un atpūtas pasākumu plāns
2013.gada jūnijā – augustā

Nr. 
p.k.
Pasākums Izglītojamo vecums Datums, laiks, vieta Atbildīgais
1. Fizikas un matemātikas spēle „Labirints” 5.-6.kl. skolēni 11.06.2013. plkst. 10.00, fizikas kabinets  E. Semjonova
2. Tikšanās ar ugunsdzēsēju  1.-12.kl. skolēni 18.06.2013. plkst. 10.00, skolas stadions O. Keiviša 
3. Pasākums „Mārītes diena”  1.- 6.kl. skolēni 25.06.2013. plkst. 10.00, skolas parks F. Semjonova, G. Mizere 
4. Neptūna svētki  1.-12.kl. skolēni 02.07.2013. plkst. 10.00, skolas stadions J. Zavadska, F. Semjonova 
5. Koku diena „Dižkoki Salienas pagastā” 5.-8.kl. skolēni 09.07.2013.plkst. 10.00, skolas parks un pagasta teritorija  Z. Šuhametova
6. Gurķu svētki 1.-12.kl. skolēni 16.07.2013. plkst. 10.00, stadions un Kultūras nams  J. Staltmane, O.Keiviša
7. Pasākums „Ceļā ar velosipēdu”  4.-8.kl. skolēni 23.07.2013. plkst. 10.00, matemātikas kabinets un skolas stadions I. Afanaseviča 
8. Sporta svētki 1.-12.kl. skolēni 30.07.2013. plkst. 10.00, skolas stadions T. Skindere, K. Glagoļeva, B. Dauvarte 
9. Ķīmijas burvestības no 4.kl. 06.08.2013. plkst.10.00, ķīmijas kabinets un skolas parks T. Lebede
10. Svētki „Atvadas no vasaras” 1.-12.kl. skolēni 13.08.2013. plkst. 10.00, skolas stadions un Kultūras nams I. Vasiļjeva, L. Korabļova 
11. Mūsu bērnības spēles 1.-6.kl. skolēni 20.08.2013. plkst. 10.00, skolas stadions un Kultūras nams N. Leončuka, I. Kiruka
12. „Ciemos pie pasakas”  1.-6.kl. skolēni

27.08.2013.plkst. 10.00,krievu valodas kabinets un skolas parks 

A. Kusanova