Vecsalienas muižas pils ir atvērta apmeklētājiem!

ZIŅOJAM, ka Vecsalienas muižas pils ir atvērta apmeklētājiem!

Apmeklējot pili, aicinām ievērot drošības noteikumus!

Pils pieejama gan individuālām apskatēm, gan ģimeņu, gan nelielām grupu ekskursijām. Pils arī šajā laikā aicina apmeklētājus, rūpējoties par savu un citu veselību, ievērot visus higiēnas un fiziskās distancēšanās noteikumus. Pils telpās būs iespēja iegādāties gan Vecsalienas pils monētu, gan Daugavpils novada amatnieku izgatavotos suvenīrus.

Ievērojot 2 m distanci, pils telpās vienlaicīgi var atrasties līdz 6 cilvēkiem.

Aicinām Vecsalienas muižas pils apmeklējumu IEPRIEKŠ (divas dienas iepriekš) pieteikt pa tālruni 28377847 vai rakstīt uz e-pastu: kultura@saliena.lv

Ja jūti kādu no saaukstēšanās simptomiem, ja atrodies pašizolācijā vai mājas karantīnā, lūdzam ievērot stingrās izolācijas noteikumus, neapdraudēt sevi un citus sabiedriskās vietas apmeklētājus un darbiniekus!

Darba laiks:
no oktobra līdz maijam: pirmdiena – piektdiena 8.00 – 17.00
no jūnija līdz septembrim: otrdiena – sestdiena 09.00 – 18.00

 

Aicinām iepazīties ar visiem valstī noteiktajiem ārkārtējas situācijas drošības noteikumiem publiskās vietās: https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/valdiba-no-12-maija-lauj-organizet-nelielu-kulturas-pasakumu-norisi-un-atbilstosi-sanitara-protokola-prasibam-reglamentetu-kulturas-iestazu-darbibu-5148?fbclid=IwAR3tfmPZu8hn2OzjHaaJMnfsIuTtdenCvtFxusD1iPO4VJitwbtyfRnYuRM